Przedszkole Nr 315
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 315 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 315 im. Zbigniewa Rychlickiego

Dostępność cyfrowa

Przedszkole nr 315 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkole nr 315im. Zbigniewa Rychlickiego

·         Data publikacji strony internetowej: 2021-02-16

·         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.      Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2.      Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3.      Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.      Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.      Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.      Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.      Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8.      Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9.      Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

10.  Brak informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·         Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Hanna Warmińska adres mail: p315@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 8227113 lub 501399401. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7  dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Grzeszczyka 2.

Dojścia piesze są od ulic Grzeszczyka, Korotyńskiego, Sierpińskiego i Bohdanowicza. Przejścia dla pieszych od ul. Korotyńskiego posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową, przejścia dla pieszych od ul. Sierpińskiego i Bohdanowicza nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Chodniki dla pieszych od ulic Grzeszczyka, Korotyńskiego( Fort Korotyńskiego), Sierpińskiego i Bohdanowicza nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Bohdanowicza i Grzeszczyka nie ma podjazdów dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 100 m - przystanek Korotyńskiego 03 tramwaje: 7,9,15 oraz autobus: 154, 208, 150 m - przystanek: Rakowiec 02, autobusy: 128, 136, 172, 175, 188, 504 oraz 150 m - przystanek: Siemieńskiego 02, autobusy: 128, 172.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku jest oznakowane tablicą informacyjną i znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Grzeszczyka. W pobliżu przedszkola brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości wstępu z psem asystującym.

Furtka i wejście do budynku wyposażone są w domofon. Do budynku prowadzi chodnik
o szerokości powyżej 90 cm. Drzwi wejściowe do budynku oraz do sal nie są dostępne  dla osób na wózku (próg i szerokość 75-85 cm). Łazienki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych fizycznie i będących na wózku inwalidzkim.

Budynek jest parterowy, posiada jeden korytarz prowadzący do sal dzieci, dyrektora przedszkola oraz korytarze boczne do sal terapii logopedycznej i pedagogicznej oraz kierownika gospodarczego. Korytarze umożliwiają wyminięcie się 2 osób, są wydzielone drzwiami. Nie posiadamy pętli indukcyjnych oraz systemu informacji głosowych dla osób niedosłyszących.

Nie zapewniamy możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

 
 
Wprowadził Maksymiuk-Trompka Danuta (Przedszkole nr 315) 15-02-2021
Aktualizujący Warmińska Hanna (Przedszkole nr 315) 17-02-2021
Zatwierdzający Warmińska Hanna (Przedszkole nr 315) 17-02-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-02-2021
Liczba odwiedzin: 295